Hepsijet 1TL lik artış adı altında  boykod yapılmasının gerçekleri yansıtmadığı gerekçesi ile kamuoyunu bilgilendirici bir resmi açıklama yaptı.  Twitter