Yurtiçi kargo çalışanları eylemde.

Kontak kapadık, haklarımızı almak için Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Bölge Müdürlüğü önüne gidiyoruz. 1. %40 zam yapılsın. 2. Dağıtılacak parça sayıları artırılsın. 3. Sözleşme fesihleri iptal edilsin, hiçbir çalışma arkadaşımızın sözleşmesi fesh edilmesin.